Αρνί

Αρνί

Το Αρνί βρέθηκε να κλαίει σε δρόμο στη Γλυφάδα.
Αργότερα μάθαμε ότι το φρόντιζε ένας άστεγος.
Τα δυο πρώτα χρόνια είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, όμως τον τρίτο χρόνο άρχισε να παίρνει τα πάνω της!
Είναι πάρα πολύ φοβική κι ακόμα κι εμείς έχουμε ιδιαίτερο τρόπο να κερδίζουμε τα πουρπουρητά της!